lb液体培养基 卡波姆940

lb液体培养基 卡波姆940

lb液体培养基文章关键词:lb液体培养基氯化钾外观呈白色或浅黄色结晶,有时含有铁盐呈红色,易溶于水,是一种高浓度的*钾肥,可作基肥,追肥使用。…

返回顶部